Seminarier

Här är rubrikerna på de seminarier som kommer att ges. Programmet kommer löpande att uppdateras med mer innehåll, tid, plats och föredragshållare.

Seminarierna har olika teman:

Tema nyvald, om det politiska hantverket

 • Budgetprocessen och kommunallagen

 • Rollerna politiker och tjänstemän- var ligger makten?

 • Hur får man igenom sina förslag?

Fördjupning i politik

 • Håller Sverige på att gå isär? Innerstad/förort, stad/land och arbetande/arbetslösa, nysvenskar/svenskar

 • Hur vinner vår politik mark på landsbygden?

 • Skolpolitik på lokal nivå

 • Giftfri vardag

 • Stadsplanering och trafik

 • Gröna framgångar

 • Upphandling- ett kraftfullt politiskt verktyg

 • Hur tryggar vi personalförsörjning inom hälso- och sjukvården i hela landet?

 • Vad innebär den nya patientlagen?

 • Bostadspolitik

 • Hur gör vi bra jämställdhetspolitik?

 • Kulturpolitik

Valutvärdering

 • Utvärderingen av valet presenteras


Kandidatutbildning

För dig som är deltagare i kandidatutbildningsprogrammet kommer det att vara två seminarier under kommun- och landstingsdagarna. Författaren till studiematerialet Grattis du är förtroendevald, Lena Hörngren kommer att hålla i dessa seminarier. Deltagaravgiften till kommun- och landstingsdagarna ingår inte i deltagaravgiften till utbildningsprogrammet. Innan du anmäler dig så fråga din avdelning om de kan betala din deltagaravgift.