Utbildning


Utbildningsmaterial för valberedare inom Miljöpartiet
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. För att få till det bästa laget är det avgörande att det finns en bra valberedning som utför ett gott arbete. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, att förbereda och motivera val av kandidater till olika uppdrag. Utan förberedelse och helhetsperspektiv blir valen slumpartade, om man inte har tur vill säga.

Det innebär att man som valberedning måste både se helheter och delarna samt sammanhang, liksom förstå de behov som ska tillgodoses för att avdelningen/regionen ska utvecklas och nå de mål som ställts upp.

Här finns en webbutbildning för dig som är valberedare inom Miljöpartiet. 


Nya möjligheter till gröna cirklar 

Miljöpartiet de gröna fortsätter växa och har fler medlemmar än någonsin vilket gör det interna utbildningsarbetet ännu viktigare. Här spelar lokala intiativ en nyckelroll.

Genom vårt samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan blir det både smidigare och enklare att komma igång. Genom SV kan ni få stöd och resurser praktiskt för att komma igång. 
Läs mer om vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Vill ni nå nya medlemmar, stärka den lokala styrelsen eller utveckla den lokala politiken? Behöver ni ha mer kunskap om vår gemensamma politik inför en kampanj, göra ett studiebesök på ortens mest spännande företag eller arrangera en offentlig debatt? Möjligheterna är oändliga. Fundera igenom era behov och intressen inför kommande år och hur ni kan få stöd i era utbildningar genom ett samarbete med Vuxenskolan.

Grundtipset är att tänka på vad ni vill göra och lära er: 
1) studiecirkel 
2) lokalt studiebesök  
3) rundabordssamtal  
4) offentlig debatt

Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan via närmaste avdelning, sök på www.sv.se så får ni tips och råd 
om hur ni går till väga för att skapa just den studiecirkel som passar er bäst.

Här är några exempel på cirklar:


Från partiprogram till lokal politik
Från partiprogram till lokal politik heter ett studiecirkelmaterial som går på djupet med vårt partiprogram. Hur kan ni ni jobba med politikutveckling lokalt utifrån Miljöpartiet de grönas partiprogram som antogs 2013. Studiehandledning - Partiprogram

Studiematerial för dig som är valberedare

Studieförbundet Vuxenskolan har i samarbete med Miljöpartiet de gröna skräddarsytt studiematerial för dig som är valberedare inom MP. "Bästa laget når målen" handlar om valberedningens processer och arbetssätt. Det kompletteras med verktyg som mallar och frågeformulär som kan användas i arbetet med att hitta kandidater. Även Jämställdhetskommittén har underlag som kan vara till hjälp i valberedningens arbete – allt för att MP ska kunna ta fram det bästa laget på alla nivåer inom partiet. Kontakta din lokala avdelning i Studieförbundet Vuxenskolan för mer information.