Utbildning


Utbildningsmaterial för valberedare inom Miljöpartiet
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. För att få till det bästa laget är det avgörande att det finns en bra valberedning som utför ett gott arbete. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, att förbereda och motivera val av kandidater till olika uppdrag. Utan förberedelse och helhetsperspektiv blir valen slumpartade, om man inte har tur vill säga.

Det innebär att man som valberedning måste både se helheter och delarna samt sammanhang, liksom förstå de behov som ska tillgodoses för att avdelningen/regionen ska utvecklas och nå de mål som ställts upp.

Här finns en webbutbildning för dig som är valberedare inom Miljöpartiet. 


Nya möjligheter till gröna cirklar 

Miljöpartiet de gröna fortsätter växa och har fler medlemmar än någonsin vilket gör det interna utbildningsarbetet ännu viktigare. Här hittar du mer info om utbildningar för medlemmarna.