Partiprogram


http://www.mp.se/om/partiprogram

Vårt Partiprogram finns att ladda ned som en PDF, skriv ut själv eller tryck på lokalt tryckeri.  Du kan också beställa den som print on demand via Studieförbundet vuxenskolan.