Externa hemsidan mp.se


Mp.se och Internet Explorer 11

Den senaste versionen av Internet Explorer (version 11) fungerar ännu inte med texteditorn som används på mp.se. Fram till att vi anpassat till Internet Explorer 11 rekommenderar vi att ni använder en annan webbläsare, exempelvis Mozilla Firefox eller Google Chrome.


Guider för mp.se

Övrigt om mp.se

Den här sidan riktar sig till dig som är webbansvarig för Miljöpartiets externa hemsida mp.se. Du får tillgång till allt material här genom att begära tillgång till gruppen webbansvarig med ditt Googlekonto nedan. Då kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med Googles användarvillkor.

Anmäl dig som webbansvarig

För att få rättigheter att redigera era lokala sidor på mp.se behöver du vara inlagd som webbansvarig i Miljöpartiets register. Det finns två sätt att göra det.
  1. Den som är lokalt registeransvarig lägger till dig som Webbansvarig på det lokala kansliet i registret. Se också till att lägga in godkända uppgifter för publicering på webben - det behövs minst en e-postadress.
  2. Mejla webb@mp.se, med kopia till lokala ordföranden, och berätta vilken/vilka avdelningarna du ska vara webbansvarig för.