IT-stöd


Miljöpartiets nya IT-miljö

Hemsida, medlemswebb och kommunikationsplattform

Miljöpartiets externa hemsida är mer utåtriktad än tidigare. Medlemmarna kommunicerar vi med via vår medlemswebb. Anställda och ett urval av förtroendevalda över hela landet, kan få tillgång till vår kommunikationsplattform i Google for Business  Den kan de använda för att organisera sina medlemmar och hålla kontakt med varandra.

Miljöpartiets nya IT-miljö utgår från Miljöpartiets digitala strategi.

Mp.se, vår externa webbplats

Mp.se riktar sig i första hand till väljare och nyfikna. Varje lokalavdelning har en egen sida där det finns möjlighet att publicera den viktigaste lokala informationen, riktad sig till väljare. Exempelvis; lokalt prioriterade frågor, lokala ämnesartiklar och information om lokala politiker.

Medlemswebben och kommunikationsplattformen

Medlemswebben är vår interna hemsida, den riktar sig till oss medlemmar och de som är intresserade av att bli medlemmar. Sida är helt öppen men ibland länkar vi till dokument i kommunikationsplattformen som kan ha en mer strikt behörighet. Den som startar en medlemswebb måste ha ett google apps konto, men denne kan ge redigeringsbehörighet till personer med andra konton.

Viktigt att rapportera in uppdrag!

Efter införandet av de nya plattformarna är det ännu viktigare att alla uppdrag förs in i vårt medlemsregister. Behörigheter till redigering av mp.se, vilka som skall tilldelas mp.se koton i den ny plattformen etc. utgår alltid från medlemsregistret. Kontaktuppgifter på nya hemsidan hämtas direkt från uppgifterna i medlemsregistret som godkänts för publicering. Om ni inte har någon lokaladministratör eller behöver hjälp kan ni kontakta service@mp.se.

Kontakt