Engagera dig‎ > ‎Nätverk‎ > ‎

Övriga nätverk

Dessa fristående nätverk inom organisationen är ej formellt antagna av Partistyrelsen.
För information på denna sida ansvarar jan.hagman@mp.se
Analytiska nätverket
Kontakt: Billy Larsson
billylarsson@hotmail.com

Bostadspolitiskt Nätverk
Kontakt: Mikael Vilbaste

Energinätverket
För ledamöter i lokala energibolag. 
Kontakt: Andreas Englund

Nätverket för ekologisk mat 
Öppet för dem som vill arbeta särskilt med frågor kring ekologisk mat. 
Kontakt: Anna-Karin Bengtsson

Havsnätverk
Kontakt: Ansvarig f.t. Elisabeth Falkhaven, MP Hylte i Hallands län

Miljöpartiets Medie och Informationspolitiska Nätverk
Sammankallande:
Niclas Malmberg
och 
Zayera Khan

Välfärdsstrategier
Kontakt: Lennart Olsen