Gå med i gruppen medlemsnytt


Om du har ett Googlekonto eller kan tänka dig att skaffa ett
Om du vill prenumerera på Grön A-post hitta gamla utskick och delta i eventuella aktiviteter för intresserade medlemmar kan du registrera dig i Gruppen Medlemsnytt. Du som har ett G-mailkonto kan logga in med det direkt och begära tillgång till gruppen medlemsnytt. Du som inte har ett googlekonto kan skaffa ett när du registrerar dig. Då kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med Googles användarvillkor.

Om  du inte vill skaffa ett Googlekonto
Om du vill prenumerera på Grön A-post men inte koppla din e-postadress till ett googlekonto, kan du begära det i detta formulär. Du blir då tillagd enbart till utskickslistan. Utskickslistan hanteras i Google Groups men du behöver inte öppna något nytt konto. All information som krävs för att utöva sina demokratiska rättigheter som medlem skickas via vårt medlemsregister. För det behöver man inte registrera sig här.