Omröstning om EU-valmanifest


Förslag till EU-valmanifest
Till valmanifestet
Partistyrelsens förslag till valmanifest
Omröstning om politik i EU-valmanifestet
Partistyrelsen har under 2013 tagit fram ett förslag på valmanifest till valet till Europaparlamentet. 

Valmanifestet bygger i första hand på partiprogrammet och den politik som partiet har arbetat fram under mandatperioden. Men partistyrelsen har också sett att det finns ett behov av att lyfta fram ny politik, särskilt inom manifestets två huvudområden Klimat, grön omställning och jobb och ett öppet och humant Europa. 

Medlemsomröstningen kring valmanifestet genomförs för att politiken ska ha en bred förankring i partiet.

Medlemmarna kommer att få ta ställning till alla förslagspunkter i manifestet och bestämma vilka som ska stå med i manifestet. 

När omröstningen startade den 20 januari fick alla röstberättigade medlemmar ett mejl med en kod som ger dem tillgång till denna omröstning.