Val av kandidater


http://mpeulistan.easyvote.se/
Logga in och rösta

Lägg din röst senast 2 februari

Omröstningen har nu startat. Kontrollera att du kan logga in så snart som möjligt. Det krävs både rätt e-postadress och rätt mobiltelefonnummer för att kunna rösta.
Logga in
Hjälp- så loggar du in

På baksidan av sista medlemstidningen Grönt 2013 finns de uppgifter vi har om dig i registret.

Om e-post eller sms saknas eller är fel behöver du rapportera in dem till medlemsregistret per e-post service@mp.se eller genom att kontakta partikansliet: Kontakt partikansliet.

Eftersom alla medlemmar ska ha möjlighet att rösta har alla medlemmar fått tidningen grönt hemskickad även om hushållet bett om bara ett exemplar.

Om du inte har Grönt kan du ändå rösta med hjälp av din e-post och ditt mobiltelefonnummer.

Om du av någon anledning inte kan rösta med en dator på webben, kan du begära att få rösta på papper genom att kontakta partikansliet: Kontakt partikansliet.

Efter att medlemsomröstningen avslutats kommer rösterna att räknas och därefter kommer listan kvoteras enligt kongressens beslut. För att räkna rösterna används systemet Instant Run-off Voting (IRV). Detta är samma system som användes vid medlemsomröstningen för att fastställa listan inför EU-valet 2009 och som också använts i flera av våra lokal- och regionavdelningar.

Efter att revisionsnämnden kontrollerat att rösträkningen har gått rätt till kommer omröstningsresultaten att presenteras.


Så här går du med i diskussionsgruppen för EU-valet

Inför omröstningen kan du diskutera med kandidaterna. Det blir den första diskussionen i vårt nya diskussionsforum för medlemmar som prenumererar på vårt nyhetsbrev Grön A-post. Till diskussionen