Kontakt‎ > ‎

Övriga organisationer

Grön Ungdom
Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund. Förbundet är en del av Miljöpartiet. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Alla medlemmar i Grön Ungdom, under 26, blir automatiskt medlemmar i Miljöpartiet. 

gronastudenter.se
Gröna Studenter är Miljöpartiet de grönas studentförbund. Gröna Studenter fungerar som ett nätverk och ett forum för studenter som är intresserade av grön politik. 

GRÖNA SENIORER
Gröna Seniorer är en organisation för personer som har fyllt 55 och är medlemmar i Miljöpartiet de gröna. Insamlingsstiftelsen Green Forum arbetar med biståndsverksamhet inom ramen för stöd till demokratiuppbyggnad genom svenska partianknutna organisationer. Insamlingsstiftelsen Green Forums demokratisyn är grundad på Miljöpartiet de grönas ideologi. 

Tankesmedjan Cogito arbetar för att bredda och fördjupa samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv. Vi vill lyfta fram konstruktiva idéer och konkreta exempel som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll.

Green European Foundation (GEF) är en grön politisk stiftelse på europeisk nivå med bland annat svenska Cogito och Green Forum som medlemmar.
Miljöpartiet är medlem i European green party (EGP), där vi tillsammans med andra gröna europeiska partier, även utanför EU, arbetar för ett grönare Europa.

Federation og Young European Greens (Fyeg) är EGP:s ungdomsförbund.


Miljöpartiet är medlem i Global Greens, det globala gröna partiet. www.globalgreens.org
Här kan du prenumerera på nyhetsbrev från Global Greens:  http://www.globalgreens.org/newsletter


 
Global Young Greens är Global Greens ungdomsförbund.


ENGS 
European network of green seniors