Kontakt

Miljöpartiet de gröna
Riksorganisation

Pustegränd 1-3 
118 20 Stockholm
08- 545 224 50 (växel)

service@mp.se - frågor som rör medlemsregistret, 
medlemskap och andra ärenden till partikansliet.

Beroende på ärende kan det vara bättre att 
mejla direkt till någon av dessa adresser:

admin@mp.se  - frågor om kommunikationsplattformen google apps och mp.se-konton.

webb@mp.se - frågor om mp.se och medlemswebben.

gront@mp.se - frågor som rör medlemstidningen Grönt.

butiken@mp.se - frågor som rör vår webbutik och material.

support@oneservicedesk.com -  användarsupport för google apps och e-postkonton hos mp.se Öppen dygnet runt.

Ett mp.se-konto ger bland annat tillgång till e-post med mp.se-adress, möjlighet att använda Miljöpartiets dokumenthantering i Google Drive, Miljöpartiets utskicksgrupper samt skapa medlemswebbar. Kontot är fritt för anställda och vissa grupper av förtroendevalda. Mer information om Google apps och e-post hos mp.se.


Miljöpartiet de gröna
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

För politiska frågor
08-786 55 21


Regioner, kommuner och andra länder.

Miljöpartister i Kommunerna (MIK)


(Miljöpartiet de grönas förtroendevalda i Sveriges Kommuner och Landsting)Regeringskansliet

Rosenbad 4

103 33 Stockholm 

Växel: 08-405 10 00


Statsrådsberedningen

Helena Hellström Gefwert, Biträdande presschef

Gunvor G Ericson, Statssekreterare

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Per BolundFinansmarknads-, konsumentminister, samt biträdande finansminister

Näringsdepartementet
Peter ErikssonBostads- och digitaliseringsminister

Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister 

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister

Underordnade sidor (1): Övriga organisationer