Kongress‎ > ‎

Utskottsfördelning för ombud


På kongressen 2015 beslutades om en ny arbetsordning för kongressutskotten som innebär att ombuden slumpvis får ett utskott tilldelat sig att delta i. Kongresskansliet kommer löpande skicka ut information till ombuden om vilket utskott de tilldelas.

Ur arbetsordningen: Varje ombud tilldelas slumpmässigt ett kongressutskott till vilket hen hör under hela kongressen. Det är endast i detta utskott hen har rösträtt. Ett ombud får välja att delta i ett annat utskott än det tilldelade, men gör då så utan rösträtt. Ersättare som träder in för ett ombud tillhör samma utskott som ombudet. Samma ersättare får vid olika utskottspass träda in för olika ombud. Övriga kongressdeltagare är fria att delta i valfritt utskott.