Kongress‎ > ‎

Nomineringar och motioner


MOTIONERA TILL KONGRESSEN

Den 15 januari klockan 24.00 är sista dagen för att lämna in motioner som ska behandlas på kongressen 2017. Motionerna ska lämnas in digitalt via VoteIT.

Är ni flera som står bakom en motion så måste alla personer godkänna den via VoteIT, mer information om det hittar du när du loggat in på VoteIT. Det går inte att lämna personstöd till motioner efter sista motionsdagen, det vill säga efter den 15 januari.Det går inte att lämna personstöd till motioner efter sista motionsdagen, det vill säga efter den 15 januari.


Om du vill lämna stöd till en motion måste du ha fått en länk till motionen först av motionären eller någon annan som delat länken. Du ser inga andra motioner än de du ev lämnat själv eller gett stöd till när du bara loggar in på VoteIT.


Tänk på att skriva tydliga attsatser i din motion. Attsatserna är tydliga om man som läsare kan läsa hela förslaget i attsatsen utan att behöva läsa brödtexten. Om din motion innehåller flera förslag inom samma ämne ska du skriva en ny attsats för varje förslag. Om du vill ta upp flera olika ämnen ska du skriva en motion om varje ämne. Du bör också skriva attsatser som är rimliga och möjliga för Miljöpartiet att genomföra. Skriv till exempel: ”Jag föreslår att partistyrelsen ska verka för att Sverige blir mindre oljeberoende.” Skriv inte: ”Jag föreslår att Sverige ska bli mindre oljeberoende.”


GE STÖD TILL MOTIONER

I stadgarna står följande:

”Motionsrätt till kongressen har varje medlem, avdelning och nätverk. För att en motion ska behandlas av kongressen krävs dock att den får stöd från en avdelning, ett nätverk, Grön Ungdom eller Gröna Studenter, eller att motionen är undertecknad av minst fem medlemmar.” Undertecknad innebär 2017 att man gått in på VoteIT och gett stöd.


Den 15 februari klockan 24.00 är sista dagen för ett nätverk, avdelningar, Grön Ungdom och Gröna Studenter att lämna stöd till inkomna motioner. Detta stöd måste komma i form av ett underskrivet protokoll eller protokollsutdrag. Se kontaktuppgifter till kongresskansliet nedan. Personstöd till motioner måste inkomma senast sista motionsdag, det vill säga den 15 januari.

NOMINERA TILL RIKSVALBEREDNINGEN

Den 17 april klockan 24.00 är sista dag för distrikt, Gröna Studenters riksorganisation och Grön Ungdoms riksorganisation att nominera sin kandidat till riksvalberedningen. Denna nominering måste inkomma till kongresskansliet i form av ett underskrivet protokoll eller protokollsutdrag. Se kontaktuppgifter till kongresskansliet nedan.


NOMINERA TILL KONGRESSEN

Den 15 januari 2017 klockan 24.00 är sista dagen för att nominera personer till de uppdrag som ska beredas av riksvalberedningen (RVB). Du kan föreslå personer till språkrör, partisekreterarepartistyrelsen, revisionsnämnden och EGP-rådet (European Green Party). Det går att nominera ända fram till kongressen, men sena kandidaturer kommer inte att finnas med i RVB:s beredning. Kandidater kommer också själva att kunna presentera sig i utskicket till kongressdeltagare, samt muntligt på kongressen. Nomineringen lämnas med motivering samt kontaktuppgifter.

Valberedningen uppskattar om kandidaten är tillfrågad. Nomineringar utan kontaktuppgifter kommer inte beaktas.
Nomineringsformulär finns på Organisation/valberedning


STÖD TILL NOMINERING
Den 15 februari 2017 klockan 24.00 är sista dag för att lämna kommun- eller distriktstöd till nominerade kandidater. En lista över kandidater kommer att finnas hos riksvalberedningens sammankallande Katrin Wissing. Stödet måste komma i form av ett underskrivet protokoll eller protokollsutdrag. Posta till Miljöpartiet de gröna, Riksvalberedningen, Pustegränd 1–3, 118 20 Stockholm. Du kan också faxa till 08-545 224 60 eller mejla inskannat dokument till rvb@mp.se. Frågor om nomineringar och kandidaturer besvaras av riksvalberedningens sammankallande Katrin Wissing på katrin.wissing@mp.se eller 070-559 56 64.


KONTAKTA KONGRESSKANSLIET

Det finns flera sätt att kontakta kongresskansliet. Mejl är oftast det bästa sättet.

Mejl: kongress@mp.se
Postadress:

Miljöpartiet de gröna

Kongresskansliet

Pustegränd 1–3

118 20 Stockholm


Fax: 08-545 224 60