Kongress

2017 är kongressen den 26-28 maj i Linköping
Välkommen till Miljöpartiet de grönas kongress i Linköping 26–28 maj 2017. Kongressen kommer att behandla propositioner från partistyrelsen och motioner från medlemmar, avdelningar och nätverk. Kongressen väljer också personer till bland annat partistyrelsen och riksvalberedningen.

Information kommer att läggas ut löpande på medlem.mp.se/kongress. Anmälningsanvisningar skickas ut till alla lokalavdelningar i februari. Då kommer de även att finnas tillgängliga på hemsidan.

KONTAKTA KONGRESSKANSLIET

Det finns flera sätt att kontakta kongresskansliet. Mejl är oftast det bästa sättet.

Mejl: kongress@mp.se
Postadress:

Miljöpartiet de gröna

Kongresskansliet

Pustegränd 1–3

118 20 Stockholm


Fax: 08-545 224 60

Kommande kongresser
2018 den 25-27 maj i Västerås, 2019 3-5 maj i Örebro och 2020 29-31 maj i Karlstad.