Det ekonomiska rådslaget: Diskussionen om en grön ekonomi tar nya former

Partistyrelsen har beslutat att avbryta arbetet med rådslaget om grön ekonomi. Partiet behöver kraftsamla kring gemensamma idéer som leder oss närmare ett hållbart samhälle. I det korta perspektivet behöver vi framförallt, också enligt beslut på kongressen, fokusera på miljö och klimat för att utveckla ny politik.

Partistyrelsen ser att Miljöpartiets ekonomiska politik förtjänar breda diskussioner och grundligt arbete. Det är viktigt för partiets politikutveckling på lång sikt.

Partistyrelsen konstaterar att partiet i nuläget inte har tillräckligt med resurser som krävs för att kunna genomföra rådslaget på det sätt som dessa viktiga frågor kräver. Därför har partistyrelsen beslutat att avbryta arbetet med rådslaget om grön ekonomi. Samtidigt har partistyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att fortsätta arbetet med ett studiematerial om ekonomisk politik samt underlag för en eventuell kongressproposition om grön ekonomi. Det arbetet kommer att utgå från de konkreta förslag som diskuterats under förberedelserna inför rådslaget, bland annat kring cirkulär ekonomi. På så vis kan vi ta tillvara på den kunskap som vi fått, och de diskussioner som förts under det gångna året. Samtidigt ges bättre förutsättningar för en mer långsiktig idédiskussion.

Har du frågor om det ekonomiska rådslaget och arbetet framöver? Skicka dem till info@mp.se så ser vi till att de når rätt person.BITRÄDANDE GENERALSEKRETARE TILL GRÖNA GRUPPEN

Nu söker den Gröna gruppen i EU-parlamentet en biträdande generalsekreterare, placerad i Bryssel. ¨

Annons på engelska.

The Greens/EFA Group in the European Parliament has decided to open the procedure for filling a post of (Deputy Secretary General (PG)) as Temporary Agent in its Secretariat in Brussels (Grade AD 11).

Equal opportunities

The Greens/EFA Group maintains an equal opportunities policy; in case of equal appreciation on competence and suitability to the position, preference will be given to female applicants.

Place of employment

Brussels (Belgium). Frequent travel outside the place of work is required, in particular several days per month to Strasbourg during the plenary session and to other Member States for short trips.

Availability of the post

The post will be available as from January 2017.

Recommendations

Before filling in the application form (PDF), please read the recruitment notice (PDF) carefully. It provides precise information on the conditions for admission, and the selection procedure itself.

Under no circumstances should candidates approach the Selection Committee, either directly or indirectly, concerning this recruitment procedure.  It reserves the right to disqualify any candidate who disregards this instruction.

Closing date for applications

The closing date for applications is 10th October 2016 at 23:59 GMT.

Ekonomiskt seminarium från Almedalen

I Almedalen höll Miljöpartiet ett ekonomiskt seminarium om delningsekonomi.

Ekonomiskt seminarium om delningsekonomi

Janine Alm Ericson, ekonomisk politisk talesperson, leder ett seminarium om delningsekonomi där olika sektorer möts i ett samtal om framtidens ekonomi.

Medverkande: Linnea Engström,EU-parlamentariker (MP); Susanne Malmström, operativ chef Sunfleet; Jacob Rudbäck, VD Yepstr; Cemille Üstun, Almega och Rebecca Filis, Skatteverket, som på uppdrag av regeringen kartlagt delningsekonomins påverkan av skattesystemet.


Nya gröna ministrar

Statsminister Stefan Löfven har presenterat sin nya regering. Det innebär bland annat två nya gröna ministrar och nya uppgifter för Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

Peter Eriksson, Isabella Lövin, Stefan Löfven och Karolina Skog under pressträffen där regeringens nya ministrar presenterades
Peter Eriksson, Isabella Lövin, Stefan Löfven och Karolina Skog under pressträffen där regeringens nya ministrar presenterades. 


Isabella Lövin utses till minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, samt vice statsminister
mp.se/om/isabella-lovin

Karolina Skog utses till miljöminister
mp.se/om/karolina-skog

Peter Eriksson utses till Bostads- och digitaliseringsminister

mp.se/om/peter-eriksson


Dialogkonferensen

Lördagen den 27 februari samlades fyrahundra av Miljöpartiets lokala politiker från hela landet till en dialogkonferens i Malmö, Västerås och Härnösand. Mötet handlade om hur Sverige kan ta emot fler nyanlända. Tunga politiker på alla nivåer diskuterade med medlemmar, både fysiskt och digitalt. Totalt resulterade diskussionerna på plats och på nätet i fler än 1 500 förslag och 550 diskussionsinlägg.

Det fanns en tydlig känsla av framåtanda och en stark vilja att hitta lösningar tillsammans i partiet. Många samtal rörde boende, skola och jobb. Deltagarna diskuterade med perspektiv om jämställdhet, nyföretagande, gymnasiebehörighet och att göra det så enkelt som möjligt att komma in i samhället. En del konkreta och andra mer övergripande.

Generella slutsatser
En första slutsats av dagen var att forumet i sig var väl genomfört och väldigt populärt, flera deltagare uttryckte att vi hade hunnit prata mer politik på en dag än under en hel kongress. Många av de skarpaste kritikerna gentemot partiets agerande under hösten beskrev dagen som positiv, både på mötet och i medier. Vi kan åter konstatera att debattklimatet i partiet gynnas av att vi ses och bryter åsikter mot varandra snarare än att ta del av varandras åsikter i medier. Partistyrelsen kommer därmed att kunna utvärdera konferensen och fundera på hur vi kan skapa fler tillfällen liknande detta där ännu fler kan delta, som ett led sitt arbete med att stärka medlemsdemokrati och intern debatt.Deltagarna på konferensen var rörande överens om att migrations och etableringsfrågorna behöver vara bland de högsta på dagordningen för Miljöpartiet de kommande åren. Dels i form av ett politiskt projekt men också i form av den roll gröna röster spelar i samhällsdebatten. Det politiska projektet ska inte bara syfta till att motverka restriktiv flyktingpolitik utan kanske i första hand beskrivas som ett positivt, framåtsyftande projekt om att Sverige växer och mår bra av att växa. Övertygelsen om att Sverige gynnas av att vara ett öppet land med jämförelsevis högt mottagande präglade många av diskussionerna. Det kommunikativa projektet blir därför att i större utsträckning kommunicera vilka möjligheter ett jämförelsevis högt mottagande innebär för Sverige. Vi vill bli synligare i debatten om att investeringar i människor som kommer hit blir vinster för samhället, att nyanlända är positiva resurser till samhällsbygget. Vi ska vinna migrationsdebatten genom att visa på de positiva följderna. Med “1000 goda exempel”, som en deltagare skrev.

Läs mer och titta på sändningarna under Dialogkonferensen.mp.se
Här kommer du till Dialogkonferensen på VoteIT


Ansvar i en svår situation

Regeringen har presenterat en rad tillfälliga åtgärder som ska minska trycket på flyktingmottagandet i Sverige. Miljöpartiets ingång är att vi i detta svåra läge måste värna asylrätten, få fler EU-länder att ta ansvar och förbättra etableringen för de som kommer till Sverige.

Läs mer:
På Miljöpartiets hemsida
På regeringens hemsida
Diskutera: I forumet Medlemsdiskussion

Uppgörelse om migration och etablering

Vi upplever nu den svåraste flyktingsituationen i världen sedan andra världskriget. 60 miljoner människor är på flykt undan krig och förtryck. En del av dessa söker sig till Europa och Sverige. Att få skydd är en mänsklig rättighet.
Läs uppgörelsen: På mp.se
Diskutera: I forumet Medlemsdiskussion


Webbplats om gröna framsteg

https://framsteg.mp.se/

Ett år efter att Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen för den nya regeringen, den första regering där Miljöpartiet ingår, lanserar vi Gröna framsteg. För ungefär ett år sedan gick vi också in i rekordmånga styren lokalt och regionalt. Nu är det upp till bevis för grön politik.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg, i hela landet. På webbplatsen Gröna framsteg-framsteg.mp.se kan du följa framstegen och rösta på dina favoriter nära dig, i Sverige eller i världen. 

Gå in redan idag, tryck gilla på de bästa framstegen och dela med dina vänner på Facebook och Twitter.Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraternas regeringsöverenskommelse

Nu finns regeringsöverenskommelsen i sin helhet på Miljöpartiets hemsida: Regeringsöverenskommelsen 
Om du behöver veta mer kontakta Miljöpartiets svarstjänst för politik www.mp.se/kontakt


Skapa ditt eget material enligt Miljöpartiets grafiska profil

 
Materialgeneratorn är en Pdf-generator där du kan skapa egna PDFer i den grafiska profilen, även om man inte har ett layoutprogram. I materialgeneratorn kan du skapa material i A3, A4, A5 format, affischer, omslag, flyers. PDFerna som skapas passar bra för utskrift och tryck. Materialgeneratorn är flashbaserad och fungerar därför ej på Ipads, den fungerar bäst om du använder webbläsaren Chrome.
Saknar du inloggning kontakta butiken@mp.se

Gröna volontärer - sajten för dig som vill göra en insats för miljöpartiet

Människor runt om i hela landet ska kunna bidra till politiken genom roliga och enkla insatser som inte kräver medlemskap eller politiskt uppdrag. Vår nya gröna volontärssajt är platsen för dig som vill engagera dig ideellt i Miljöpartiet de gröna. Sajten förmedlar alla olika slags uppdrag i hela landet. Registrera dina uppdrag eller dig själv som volontär på: volontar.mp.se


https://www.mp.se/bli-medlem

Om du inte redan är medlem bli medlem här.

Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Har du frågor eller vill ha råd?

Om du har frågor eller vill ha råd om något som inte gått som du tänkt dig i sociala medier.

Kontakta: info@mp.se


Partiprogram


Partiprogram

Beställ material

Diskutera

Ikon medlemsdiskussion frågetecken och utropstecken i pratbubbla