Organisation‎ > ‎

Riksvalberedningen

Riksvalberedningens uppgift är att aktivt söka efter lämpliga personer till olika uppdrag i partiet. Det är dels uppdrag som väljs av partiets kongress, till exempel partistyrelse och språkrör, och dels uppdrag som väljs av partistyrelsen eller riksdagsgruppen, till exempel statliga nämnder, myndigheters insynsråd och statliga utredningar.

Riksvalberedningens arbetsutskott
ALLMÄNT OM STATLIGA UPPDRAG
 • Statliga uppdrag innebär rätt till tjänstledigt, betalda resor och boende, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ett lågt mötesarvode. 
 • Utredningar (kommittéer) och referensgrupper till desamma har oftast runt ett möte i månaden i Stockholm. Information om utredningens direktiv från regeringen finns på regeringens hemsida. 
 • Läs mer om uppdraget i insynsråd. Insynsråd har normalt 6-8 möten per år. Insynsråd har oftast möten där myndigheten är placerad. Information om myndighetens ansvar finns i lag och på myndighetens hemsida. 
 • Statliga nämnder, råd och styrelser mm har möte mellan 2 gånger per år och varje vecka. Det normala är 6-8 möten per år. Mötena hålls oftast i Stockholm, men kan vara på andra platser om kansliet eller myndigheten är placerad där. Information om nämnder och råds ansvar finns i lag och på myndighetens/nämndens/rådets hemsida. 

  Riksvalberedningen


  Alireza Mosahafi, Västerbotten

  alireza.mosahafi@mp.se


  Ayse Duyar, Norrbotten

  ayse.duyar@mp.se


  Birgitta Skoglund, Västernorrland

  birgitta.skoglund@mp.se


  Carl Frick, Södermanland

  carl.frick@mp.se


  Caroline Närhi, Västmanland

  caroline.narhi@mp.se


  Cecilia Obermüller, Stockholms stad

  cecilia.obermuller@mp.se


  David Ekholm, Östergötland

  david.ekholm@mp.se


  Heidi Plisch, Gotland

  heidi.plisch@mp.se


  Ia Malmqvist, Örebro län

  ia.malmqvist@mp.se


  Ida Nilsson, Skåne Norra och Östra

  ida.nilsson@mp.se


  Joachim Höggren, Grön Ungdom

  joachim.hoggren@mp.se


  Johan Hellström, Västra Götaland Göteborg  

  johan.hellstrom@mp.se


  Johanna Norberg, Skåne västra

  johanna.norberg@mp.se


  Jonas Löhnn, Kalmar

  jonas.lohnn@mp.se


  Jonas Wittink, Dalarna

  jonas.wittink@mp.se


  Karin Olofsson, Västra Götaland Östra

  karin.olofsson@mp.se


  Karolin Johansson, Gröna Studenter

  karolin.johansson@mp.se


  Katrin Lundgren, Grön Ungdom

  katrin.lundgren@mp.se


  Katrin Wissing, Jämtland

  katrin.wissing@mp.se


  Kew Nordqvist, Jönköping

  kew.nordqvist@mp.se


  Louise Arndt, Skåne Malmö

  louise.arndt@mp.se


  Malena Ranch, Uppsala

  malena.ranch@mp.se


  Marika Isetorp, Västra Götaland Norra

  marika.isetorp@mp.se


  Mikael Jämtsved, Stockholmsregionen

  mikael.jamtsved@mp.se


  Monika Bubholz, Värmland

  monika.bubholz@mp.se


  Olov Östlund, Gävleborg

  olov.ostlund@mp.se


  Ove Johansson, Skåne Södra

  ove.johansson@mp.se


  Staffan Falk, Västra Götaland Södra

  staffan.falk@mp.se


  Sverre Dahlstedt Eriksson, Halland

  sverre.dahlstedt@mp.se


  Tobias Adersjö, Kronoberg,

  tobias.adersjo@mp.se


  Ulrika Frick, Västra Götaland Västra

  ulrika.frick@mp.se


  Öjvind Hatt, Blekinge

  ojvind.hatt@mp.se