Organisation‎ > ‎

Riksvalberedningen

Riksvalberedningens uppgift är att aktivt söka efter lämpliga personer till olika uppdrag i partiet. Det är dels uppdrag som väljs av partiets kongress, till exempel partistyrelse och språkrör, och dels uppdrag som väljs av partistyrelsen eller riksdagsgruppen, till exempel statliga nämnder, myndigheters insynsråd och statliga utredningar.

Riksvalberedningens arbetsutskott

ALLMÄNT OM STATLIGA UPPDRAG
 • Statliga uppdrag innebär rätt till tjänstledigt, betalda resor och boende, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ett lågt mötesarvode. 
 • Utredningar (kommittéer) och referensgrupper till desamma har oftast runt ett möte i månaden i Stockholm. Information om utredningens direktiv från regeringen finns på regeringens hemsida. 
 • Läs mer om uppdraget i insynsråd. Insynsråd har normalt 6-8 möten per år. Insynsråd har oftast möten där myndigheten är placerad. Information om myndighetens ansvar finns i lag och på myndighetens hemsida. 
 • Statliga nämnder, råd och styrelser mm har möte mellan 2 gånger per år och varje vecka. Det normala är 6-8 möten per år. Mötena hålls oftast i Stockholm, men kan vara på andra platser om kansliet eller myndigheten är placerad där. Information om nämnder och råds ansvar finns i lag och på myndighetens/nämndens/rådets hemsida. 

  Riksvalberedningen


  Andréa Henriksson, Gröna Studenter

  andrea.henriksson@mp.se


  Ariana Tanha, Västmanland

  ariana.tanha@mp.se


  Bengt Nordström, Östergötland

  bengt.nordstrom@mp.se


  Birgitta Skoglund, Västernorrland

  birgitta.skoglund@mp.se


  Britt-Marie Rosenqvist, Gröna Seniorer

  britt-marie.rosenqvist@mp.se


  Carl Frick, Södermanland

  carl.frick@mp.se


  Eva Ekenberg, Jönköping

  eva.ekenberg@mp.se


  Helena Bosved, Örebro

  helena.bosved@mp.se


  Ingemar Basth, Västra Götaland Sjuhärad

  ingemar.basth@mp.se


  Inger Schörlig, Gävleborg

  inger.schorling@mp.se


  Ingmari Nilsson, Dalarna

  ingmari.nilsson@mp.se


  Janette Leionen, Västra Götaland Skaraborg

  janette.leionen@mp.se


  Johan Hellström, Västra Götaland Göteborg  

  johan.hellstrom@mp.se


  Joakim Nordstrand, Norrbotten  

  joakim.nordstrand@mp.se


  John Vestergren, Västerbotten

  john.vestergren@mp.se


  Jonas Löhnn, Kalmar

  jonas.lohnn@mp.se


  Katrin Lundgren, Grön Ungdom

  katrin.lundgren@mp.se


  Katrin Wissing, Jämtland

  katrin.wissing@mp.se


  Klara Ellström, Uppsala

  klara.ellstrom@mp.se


  Lena Stenström, Gotland

  lena.stenstrom@mp.se


  Lena Östholm, Skåne Västra

  lena.ostholm@mp.se


  Lennart Olsen, Stockholmsregionen

  lennart.olsen@mp.se


  Louise Arndt, Skåne Malmö

  louise.arndt@mp.se


  Maria Söderberg, Halland

  maria.soderberg@mp.se


  Marika Isetorp, Västra Götaland Norra

  marika.isetorp@mp.se


  Monika Bubholz, Värmland

  monika.bubholz@mp.se


  Ove Johansson, Skåne Södra

  ove.johansson@mp.se


  Petra Elf, Grön Ungdom

  petra.elf@mp.se


  Roland Thord, Skåne Norra Östra

  roland.thord@mp.se


  Sverre Dahlstedt Eriksson, Stockholms stad

  sverre.dahlstedt@mp.se


  Tobias Adersjö, Kronoberg,

  tobias.adersjo@mp.se


  Ulrika Frick, Västra Götaland Västra

  ulrika.frick@mp.se


  Öjvind Hatt, Blekinge

  ojvind.hatt@mp.se