Spelpolitisk rapport

Politik för en förändrad spelmarknad

Miljöpartiet de gröna utvecklar för första gången en politik för spelmarknaden. Det görs i ljuset av en förändrad spelmarknad med allt fler aktörer som vänder sig till en svensk målgrupp.

En politik för spelmarknaden aktualiserades med spelutredningen 2008 och har sedan dess debatterats. Våra nordiska grannländer har hanterat frågorna om spelmarknaden och statliga monopol olika, något som också får konsekvenser i Sverige. I den här rapporten lyfter vi fram förslag på hur Miljöpartiet ser på utvecklingen och vilka förutsättningar vi ser kommer att krävas för att Sverige ska få en fungerande reglering av spelmarknaden.

Sammanfattning

Miljöpartiet konstaterar att dagens reglering på spelmarknaden är icke-fungerande och att en omreglering behövs. De mål som i dag finns för den nationella spelpolitiken föreslås ligga fast, men för att de mål som finns ska uppnås föreslår vi:

  • att Sverige inför ett restriktivt licenssystem för spel och dobbel
  • att en sådan omreglering måste föregås av en ny spelutredning
  • att samtidigt som spelmarknaden öppnas upp för fler aktörer ska arbetet mot spelberoende stärkas.
Läs hela rapporten:
Spelpolitiska rapport