Jordbrukspolitisk rapport

Miljöpartiets jordbrukspolitik

Mat och vatten är grundläggande i alla människors liv. Att producera mat utan att föröda ekosystemen är kärnan i vår jordbrukspolitik. Världen möter nya utmaningar som befolkningsökning, klimatförändringar och energiomställning. Världen finner också nya lösningar och den världen vill Miljöpartiet vara en del av.

Alla är vi beroende av de gratistjänster som naturen gör för oss. Det är därför viktigt att utveckla hållbara lösningar som håller sig inom naturens begränsningar. Den biologiska mångfalden i jordbruket är viktig för att upprätthålla olika ekosystem, därför att dessa ekosystem gynnar insekter som pollinerar våra grödor.

Miljöpartiet ser möjligheter inom jordbruksproduktionen. Vi tror att kombinationen av gammal klokskap och ny kunskap tillsammans med ny teknik är en framtidsväg. Vi vill att jordbruket ska utvecklas till ett hållbart bruk av jorden, där näringsresurserna från våra liv omsätts på ett klokt vis, där vi nyttjar möjligheterna att odla mat och energi förnuftigt så att dessa möjligheter kvarstår även i framtiden. Miljöpartiet vill att kommande generationer ska kunna uppleva levande hav, rent vatten och solida ekosystem som orkar stå emot förändringar. Vi vill att kommande generationer ska kunna odla en mångfald av grödor och sorter, som kan möta olika behov. Alla länder ska kunna försörja sin befolkning, utan att behöva plundra varandras resurser, och vi vill ha en rättvis handel. Vi tror att detta är möjligt.

Läs hela rapporten:
Jordbrukspolitisk rapport