Bostadspolitisk rapport

Bostadspolitisk rapport: Vem vill bygga? Vem kan bo?

Miljöpartiet de gröna presenterar nu för första gången en samlad politik för att hantera den brist på bostäder som gör livet svårt för unga och andra som behöver bostad.

Bostadsbristen ser ut på olika sätt på olika ställen och för olika människor. Av denna anledning finns det heller inget enskilt magiskt trick som löser problemet. Miljöpartiet presenterar här i stället en bred flora åtgärder som angriper olika orsaker till bostadsbristen. Vi fokuserar på följande områden:

• Skapa en fungerande byggmarknad med stärkt konkurrens framför allt genom bättre förutsättningar för små- och medelstora byggföretag. Marknadens spelregler måste dessutom bli tydligare, mer likvärdiga och präglas av långsiktighet.

• Utveckla bostadsområden så att det blir mer attraktivt att bo, verka och bygga.

• Främja innovation och erfarenhetsutbyte för att frigöra bostadssektorns förmågor. Det finns redan många smarta lösningar på kvalitativt, miljösmart och prisvärt boende. Genom bättre dialog och samordning kan dessa exempel spridas och bli fler.

• Aktivera fler aktörer och frigöra mer kapital för bostadsförsörjning.

• En myndighetsutövning som säkrar allas rätt till bostad och tar krafttag mot hemlösheten.

På detta sätt bygger vi en långsiktigt hållbar politik för att skapa fler bostäder som människor har råd och möjlighet att efterfråga

Läs hela rapporten:
Bostadspolitisk rapport