All kärlek är bra kärlek

Friheten att utforma ditt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet.

Du ska kunna uttrycka din kärlek, sexualitet och könsidentitet - hur du än väljer att definiera dessa - utan rädsla för fördomar och diskriminering.
Läs hela rapporten:
All kärlek är bra kärlek