Organisation‎ > ‎

Förtroenderådet

Förtroenderådets uppgifter är att utgöra ett stöd för riksdagsgruppen, EU-parlamentarikerna och partistyrelsen i deras ställningstaganden vid kontroversiella frågor
samt att vara ett forum för informations- och erfarenhetsbyte.